Trydydd Cyfarfod Llawn y Cynulliad newydd

Cyhoeddwyd 06/06/2011   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2014

Trydydd Cyfarfod Llawn y Cynulliad newydd

6 Mehefin 2011

Bydd trydydd Cyfarfod Llawn y Cynulliad newydd yn cychwyn ar yr amser cynharach o 09.30 ddydd Mercher 8 Mehefin, 2011.

Ar yr agenda mae cynnig i gymeradwyo argymhelliad Prif Weinidog Cymru i’w Mawrhydi y Frenhines i benodi Cwnsler Cyffredinol.

Yn dilyn hyn bydd Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru a datganiad a chyhoeddiad busnes.

Gellir gweld agenda lawn y cyfarfod yma.