Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Yn cynnwys materion yn ymwneud â Phrydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae yna effeithiau posibl ar Gymru yn Ewrop ac ar raddfa ryngwladol.

Baneri Cymru a'r UE

Y diweddaraf

Pwyllgorau sy’n edrych ar y pwnc hwn