Ein Senedd

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/02/2021   |   Amser darllen munudau

'Ein Senedd'

Ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (CA3) (gweithdy 45 munud)

Beth am ddarganfod pwy sy'n gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eich bywydau o ddydd i ddydd yng Nghymru, y ffyrdd y gallwch chi ddweud eich dweud ar y penderfyniadau a wneir yng Nghymru, a sut i fynd i'r afael â materion sy'n bwysig i chi.

Trefnwch sesiwn heddiw drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu.