Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/03/2021   |   Amser darllen munudau

 ‘Y Senedd, yr Etholiad a Fi: Sut i Ennyn Diddordeb Pleidleiswyr am y Tro Cyntaf'

Ymunwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd a’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer y sesiwn arbennig hyfforddi’r hyfforddwr hon, pan drafodir sut i gyfleu gwybodaeth am rôl a phwerau’r Senedd a gwaith Aelodau o’r Senedd i gynulleidfa ifanc, a cheir gwybodaeth hefyd am sut i bleidleisio.

Gyda chyflwyno ‘Pleidleisio’n 16 mlwydd oed’ yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i'r holl athrawon sydd am ennyn diddordeb eu disgyblion mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru.

 

 

Gallwn hefyd gynnal hon fel sesiwn hyfforddi gaeedig ar gyfer staff yn eich sefydliad neu yn eich ysgol / coleg. Archebwch eich sesiwn chi heddiw, drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu.