Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/06/2021   |   Amser darllen munudau

Hyfforddiant Senedd Ieuenctid- arwain pobl ifanc i gymryd rhan. Sesiwn hyfforddi i athrawon a darparwyr

Mae Etholiadau’r Senedd Ieuenctid nesaf yn cael eu cynnal yn Nhachwedd 2021 ac mae cyfleoedd i fod yn rhan o’r broses wedi dechrau yn barod. Sicrhewch fod pobl ifanc yn sylweddoli pŵer defnyddio eu llais. Ymunwch gyda ni am sesiwn 50 munud i ddysgu am stori’r Senedd Ieuenctid mor belled a sut i fod ynghlwm fel ysgol neu glwb ieuenctid gan annog bobl ifanc i bleidleisio a sefyll am etholiad.

Mae sesiynau’n rhedeg ar y dyddiadau ac amseroedd canlynol:

Nos Fercher, Mehefin 30 (4yp Cymraeg, 5yp Saesneg)

Nos Fawrth, Gorffennaf 13 (4 yp Saesneg, 5yp  Cymraeg)

Nos Lun, Medi 13  (4 yp Cymraeg, 5 yp Saesneg)

Nos Fawrth, Hydref 12 (4 yp Saesneg, 5yp  Cymraeg)

I fwcio cliciwch y linc ganlynol a dewiswch ddyddiad i fynychu.