Sesiwn 20 munud Senedd Ieuenctid Cymru

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/06/2021   |   Amser darllen munudau

Dyma ffordd wych o addysgu pobl ifanc am Senedd Ieuenctid nesaf Cymru. Byddant yn dysgu sut i gofrestru i bleidleisio, sut i sefyll fel ymgeisydd a sut i leisio barn ar faterion y bydd y Senedd Ieuenctid yn eu trafod. Neilltuwch le yma heddiw