Sesiwn 45 munud Senedd Ieuenctid Cymru

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/06/2021   |   Amser darllen munudau

Ymunwch â ni mewn sesiwn fwy estynedig, 45 munud o hyd,  i ddysgu am Senedd a Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd pobl ifanc yn dysgu sut i gofrestru i bleidleisio, sut i sefyll fel ymgeisydd a sut i leisio barn yn etholiadau’r Senedd.  Bydd cyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp ac ystyried beth fydden nhw'n ei wneud pe baen nhw’n cael eu hethol. Neilltuwch le yma heddiw!