Sut i fod yn Ddinesydd Brwd (CA2)

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/11/2021   |   Amser darllen munudau

'Sut i fod yn Ddinesydd Brwd'

Ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (CA2) (gweithdy 45 munud)

Beth am ddysgu pwy sy'n gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eich bywydau bob dydd yng Nghymru, a'r rôl y gall plant a phobl ifanc gael fel dinasyddion brwd i fynd i'r afael â materion sy'n bwysig iddynt.

Trefnwch sesiwn heddiw drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu.