Y Senedd, yr Etholiad a Fi

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/03/2021   |   Amser darllen munudau

Y Senedd, yr Etholiad a Fi

Ar gyfer Cyfnodau Allweddol 4 a 5 (CA4+) (gweithdy 45 munud)

Ymunwch â Thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd i gymryd rhan mewn gweithdy ar rôl y Senedd, ei phwerau a sut i gofrestru a phleidleisio o ran Etholiad y Senedd, sydd ar y gorwel. Gyda chyflwyno Pleidleisio’n 16 mlwydd oed yn etholiad y Senedd 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i ennyn diddordeb pleidleiswyr am y tro cyntaf yn y broses etholiadol, gan gynnwys sut i gofrestru a phleidleisio.

Trefnwch sesiwn ar gyfer eich grŵp drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu.

Neu ymunwch â phobl ifanc eraill ledled Cymru yn ein gweithdai byw ar y dyddiadau a'r amseroedd a ganlyn:

  • Dydd Mawrth 23 Chwefror - 6pm (Saesneg) (Linc Eventbrite i ddilyn yn fuan)
  • Dydd Mercher 24 Chwefror - 6pm (Cymraeg) (Linc Eventbrite i ddilyn yn fuan)