Hyfforddi’r Hyfforddwr (i athrawon a gweithwyr ieuenctid)

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/05/2022   |   Amser darllen munudau

Arwain pobl ifanc i gymryd rhan

Os ydych yn arweinydd ysgol ar lais y disgybl, yn arwain ar gyrsiau llysgenhadon ifanc neu fforymau ieuenctid neu eisiau cyfleu gwybodaeth i'ch disgyblion/pobl ifanc ar rôl y Senedd, dyma'r cwrs hyfforddi i chi. Gyda'r Cwricwlwm Ysgol yn newid i bwysleisio llais y disgybl ac un o'r 4 prif bwrpas o'r Cwricwlwm newydd i Gymru yn nodi yr angen i feithrin 'Unigolion Moesol Gwybodus', nawr yw'r amser i wneud hyfforddiant gyda ni.

 

Rhagor o fanylion a gwybodaeth ar sut i archebu lle ar gael yma.