'Y Senedd a Fi' sesiwn estynedig

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/03/2022   |   Amser darllen munudau

Ymunwch â ni mewn sesiwn estynedig i ddysgu am y Senedd a Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd plant a phobl ifanc yn dysgu beth yw'r Senedd, beth yw'r Senedd Ieuenctid, sut i gael eu lleisiau wedi eu clywed a pham mae democratiaeth yn bwysig yn eu bywydau. Bydd cyfle am drafodaeth grŵp a thasgau. Mae'r sesiwn ar gael ar-lein (45 munud) neu wyneb yn wyneb (hyd gwers gyfan).

Ffurflen archebu