Etholiad y Senedd 2021 - Cyflwyniad

Cyhoeddwyd 01/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/03/2021   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Grwpiau cymunedol, sefydliadau ac unigolion

Dyddiad ac amser: Nifer o ddyddiadau 

Hyd: 30 munud

Lleoliad: Digwyddiad Ar-lein

£ Am Ddim

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn:

Nodau’r cyflwyniad

  • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar 6 Mai 2021
  • Beth sydd angen i chi ei wneud – sut i gofrestru, sut i bleidleisio
  • Deall rôl y Senedd ac Aelodau o’r Senedd
  • Rhoi gwybod i chi sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth.

Archebu:

Sesiwn ar-lein am ddim yw hon ar sawl dyddiad gwahanol.

Dewis dyddiad

chevron_right


Eisiau archebu sesiwn teilwredig ar etholiad y Senedd ar gyfer eich grŵp neu sefydliad cymunedol? Cysylltu â ni

 


Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae croeso i chi anfon eich cwestiynau atom ymlaen llaw wrth gofrestru.

Mae angen defnyddio ap Microsoft Teams i ddilyn y sesiwn hon ar eich dyfais.