Gwybodaeth am y Senedd

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl.

Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau

Y Diweddaraf

Newyddion Dan Sylw

Beth sy'n digwydd