Beth sy'n digwydd

Cewch wybod am yr arddangosfeydd a’r digwyddiadau sydd wedi’u trefnu yn y Senedd, ar-lein ac ar hyd a lled Cymru.

Agoriad Swyddogol

Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd

Bydd Ei Mawrhydi y Frenhines, Eu Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn bresennol yn agoriad swyddogol y Chweched Senedd.

Gallwch wylio’r seremoni agoriadol swyddogol o Siambr y Senedd yn fyw ar 14 Hydref 2021 o 11:00 GMT.

Dysgwch ragor
Agordiad Swyddogol - byrllysg aur

Arddangosfeydd

Digwyddiadau yn y Senedd

Darganfyddwch ein harddangosfeydd, digwyddiadau a’n gweithgareddau.

Ledled Cymru

Sioe Frenhinol Cymru 2021

Ymunwch â ni ar-lein yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Cyflwyniad i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Ymunwch â'r Aelodau a nifer o randdeiliaid wrth iddynt drafod meysydd blaenoriaeth i’r dyfodol a dewch i ganfod sut y gallwch chi ddweud eich dweud gydag ymgynghoriad sy’n lansio cyn bo hir.

Gwyliwch

Eisteddfod AmGen 2021

Ymunwch â ni ar y Maes ar-lein, yn Eisteddfod AmGen eleni.