Biliau a wrthodwyd a Biliau a dynnwyd yn ôl

Cyhoeddwyd 15/07/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/05/2021   |   Amser darllen munudau

Biliau a dynnwyd yn ôl

Tynnwyd y Biliau a ganlyn yn ôl gan yr Aelod Cyfrifol ac ni fydd unrhyw drafodion pellach ynghylch y Biliau hyn.

    Biliau a wrthodwyd

    Gwrthodwyd y Biliau a ganlyn gan y Pumed Senedd ac ni chynhelir unrhyw drafodion pellach mewn perthynas â’r Biliau hyn.