Biliau a wrthodwyd a Biliau a dynnwyd yn ôl

Cyhoeddwyd 24/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/10/2020   |   Amser darllen munudau

Biliau a dynnwyd yn ôl

Tynnwyd y Biliau a ganlyn yn ôl gan yr Aelod Cyfrifol ac ni fydd unrhyw drafodion pellach ynghylch y Biliau hyn.

Biliau a wrthodwyd

Gwrthodwyd y Biliau a ganlyn gan y Pumed Senedd ac ni chynhelir unrhyw drafodion pellach mewn perthynas â’r Biliau hyn.