Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Yma rydym yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am ein gwaith ac i ymgysylltu gyda’r broses ddemocrataidd.

Ymweliadau Addysg

Rydym yn darparu rhaglenni addysgiadol am ddim wedi'u teilwra ar gyfer ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid sy'n ymweld ag ystâd y Senedd ym Mae Caerdydd, ynghyd â ymweliadau allgymorth ato chi ym Mae Caerdydd, ynghyd â ymweliadau allgymorth ato chi ym Mae Caerdydd, ynghyd â ymweliadau allgymorth ato chi.

Adnoddau

Dyma adnoddau ar gael arlein i athrawon. Hefyd, mae adnoddau ychwanegol ar gael i ymwelwyr y Senedd a'r Pierhead.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau a gynigiwn, neu i drefnu ymweliad, anfonwch e-bost i cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

I gysylltu efo'r tim Addysg yn uniongyrchol anfonwch ebost i addysg@senedd.cymru.

Partners & Help