Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Simon Thomas AC

Profile image for Simon Thomas AC

Plaid: Plaid Cymru

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 - 25/07/2018

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Simon Thomas AC yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2011 a Gorffennaf 2018. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Simon yn cynnwys: yr amgylchedd; bwyd a materion gwledig; trafnidiaeth; datblygu rhyngwladol; ynni; a diwylliant, cyfryngau a chwaraeon.

 

Hanes personol

Mae Simon Thomas yn byw yn Aberystwyth gyda’i wraig; mae ganddynt ddau o blant.

 

Cefndir proffesiynol

Bu Simon yn gweithio fel llyfrgellydd cyn dod yn ymchwilydd i Gyngor Bwrdeistref Taf-Elái.  Bu hefyd yn weithiwr gwrthdlodi a Rheolwr Datblygu Gwledig i gwmni Jigso.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Simon ei ethol i Dŷr Cyffredin fel yr Aelod Seneddol dros Geredigion yn 2000 a 2001, gan ddod yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol.

Ar ôl colli ei sedd, daeth yn rheolwr datblygu gyda Technium yn sir Benfro. Yna, daeth yn uwch-gynghorwr arbennig i Lywodraeth Cymru, yn cynghori’r Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidogion eraill ym Mhlaid Cymru.

Cafodd ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011 ac eto yn 2016.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help