Manylion cyswllt defnyddiol

Cyhoeddwyd 01/08/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/11/2020   |   Amser darllen munudau

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 6226
Ffacs: 0300 200 6108
Ebost: Contact@senedd.wales

Y Swyddog Mynediad at Wybodaeth

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 6544 
Ebost: Assembly-AccesstoInformation@senedd.wales

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Bridgend
CF35 5LJ
Ffôn: 01656 641150
Ffacs: 01656 641199 Email: ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF Ffôn: 01625 545 745
Ffacs: 01625 524510 Ebost: mail@ico.gsi.gov.uk
Gwefan: www.ico.gov.uk [Yn agor ffenestr newydd]