Pleidleisio ar 6 Mai 2021

Os wyt ti dros 16 oed ac yn galw Cymru yn gartref, defnyddia dy lais ar 6 Mai 2021 drwy bleidleisio yn Etholiadau’r Senedd.

Heb gofrestru eto? Bydd angen i ti gofrestru i bleidleisio cyb 19 Ebrill 2021.

ETHOLIADAU’R SENEDD

Beth sy'n digwydd yn Etholiadau’r Senedd?

Mae pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd yn gyfle i ti fynegi dy barn ynghylch pwy sy'n dy gynrychioli ti a dy cymuned yn y Senedd.

Bydd dy bleidlais yn penderfynu pwy fydd yn siarad ar dy ran yn y senedd ac yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bob agwedd o dy fywyd. Mae dy bleidlais hefyd yn penderfynu pa blaid sy'n ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru.

Dysga fwy am Etholiadau’r Senedd chevron_right

Pleidleisio 16

Pleidleisio 16

Os wyy ti'n 16 neu’n 17 oed ym mis Mai 2021, galli di bleidleisio, am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd.

Darllena'r holl wybodaeth am ein sesiynau ar-lein a dysga fwy am bleidleisio, dy Senedd ac lawrlwytho y gweithgareddau. 

Rhagor o wybodaeth chevron_right

EICH SENEDD CHI

Beth yw rôl y Senedd?

Rydym yn deddfu, yn pennu trethi ac yn goruchwylio gwaith Llywodraeth Cymru.

Dysga fwy am bwy ydym ni, beth rydyn ni yn ei wneud, a sut gallwch chi sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yn y Senedd.

BETH SY’N DIGWYDD

Y DIWEDDARAF