Pobl y Senedd

Eluned Parrott

Eluned Parrott

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Eluned Parrott

Bywgraffiad

Roedd Eluned Parrott yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Gorffennaf 2011 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

Mae Eluned Parrott yn 36 oed ac mae’n byw gyda’i gŵr a dau o blant yn y Rhws ym Mro Morgannwg. Cyn dod yn Aelod, bu’n gweithio fel Rheolwr Ymgysylltu â'r Gymuned i Brifysgol Caerdydd, gan arwain tîm sy’n trefnu digwyddiadau addysgol allgymorth a digwyddiadau cymunedol ar gyfer y cyhoedd.

Mae hi wedi byw yn rhanbarth Canol De Cymru ers 18 mlynedd: 10 mlynedd yng Nghanol Caerdydd a Gorllewin Caerdydd, ac wyth mlynedd ym Mro Morgannwg.

Mae gan Eluned radd mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Caerdydd, ac mae ganddi ddiploma ôl-raddedig mewn marchnata o’r Sefydliad Marchnata Siartredig. Mae’n mwynhau cerdded, darllen a chwaraeon.

Bywgraffiad fideo

 

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Eluned Parrott