Pobl y Senedd

Mabon ap Gwynfor AS

Mabon ap Gwynfor AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyfor Meirionnydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y fframwaith mesurau arbennig newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Tabled on 17/07/2024

Faint o achosion o heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd sydd wedi cael eu hadrodd ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru dros y 12 mis diwethaf?

Wedi'i gyflwyno ar 16/07/2024

Beth yw amserlen ddisgwyliedig Llywodraeth Cymru ar gyfer cyrraedd targedau perfformiad disgwyliedig llwybrau lle yr amheuir canser ym mhob bwrdd iechyd?

Wedi'i gyflwyno ar 16/07/2024

Pa asesiad y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'i gynnal o effaith ôl-groniadau cynnal a chadw ar draws Ystad y GIG ar ddiogelwch cleifion a staff?

Wedi'i gyflwyno ar 16/07/2024

Pa asesiad y mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o'r effaith ar gynlluniau i fynd i'r afael â'r ôl-groniad cynnal a chadw ar draws Ystad y GIG oherwydd y gostyngiad disgwyliedig o 5 y...

Wedi'i gyflwyno ar 16/07/2024

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am nifer y cynghorwyr trais rhywiol annibynnol sydd ar gael yng ngogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 11/07/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mabon ap Gwynfor AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mabon ap Gwynfor yn ymddiddori mewn ystod eang o feysydd, yn cynnwys materion rhyngwladol yn ymwneud a heddwch a chydberthynas gwladwriaethau; a hawliau cymunedol a phobl. Sefydlodd Mabon Gyngrhair Iechyd Gogledd Cymru yn 2013. Roedd yn gyd-drefnydd i wyliau heddwch cenedlaethol Cymru o 2004 i 2006. Mae Mabon yn Gristion. Mae’n arlunydd cain amatur, ac yn ymddiddori mewn ffotograffiaeth, darllen yn eang, a chwarae gyda’I blant.

Hanes personol

Mae Mabon yn wr I Nia, ac yn dad I bedwar o blant. Maent yn byw ar y fferm deuluol. Yn fab I’r mans, symudodd y teulu I wahanol gymunedau. O ganlyniad mynychodd Mabon amryw o ysgolion uwchradd: Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Ysgol Gyfun Gwyr, a Chanolfan Gwenallt yn Ystalyfera, gyda chyfnod byrhoedlog yn Ysgol St Roses, Georgetown, Guyana.

Cefndir proffesiynol

Graddiodd Mabon o Brifysgol Cymru, Bangor gyda gradd BA mewn Hanes. Mae cefndir proffesiynol Mabon yn y wasg a rheoli proseictau.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Mabon fel Cynghorydd Tref yn Aberystwyth yn 2004, ac fel Cynghorydd Sir ar gyfer ward Llandrillo ar Gyngor Sir Ddinbych yn 2017.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Mabon ap Gwynfor AS