Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Bumed Senedd

Cafodd y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl ar ei adroddiad ar ddydd Mercher, 7 Hydref 2020.

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf ym mis Medi 2020. Hefyd, cyhoeddodd grynodeb o'i argymhellion.

Adroddiad y Pwyllgor

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf ym mis Medi 2020. Hefyd, cyhoeddodd grynodeb o'i argymhellion.

Ymweld adroddiad y Pwyllgor

Woman sitting on Senedd steps

Aelodau'r Pwyllgor