Adroddiad y Pwyllgor

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf ym mis Medi 2020. Hefyd, cyhoeddodd grynodeb o'i argymhellion.

Woman sitting on Senedd steps

Aelodau'r Pwyllgor