Arwyddo deiseb

Arwyddo deiseb

Dylanwad Deisebau: Pwyllgor y Senedd yn lansio cystadleuaeth Deiseb y Flwyddyn

Cyhoeddwyd 26/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/07/2022   |   Amser darllen munudau

Heddiw, mae Pwyllgor Deisebau’r Senedd yn lansio’r gystadleuaeth Deiseb y Flwyddyn gyntaf erioed, i gydnabod a dathlu cyfraniad ymgyrchwyr yng Nghymru. 

Ar ôl i bum deiseb gael eu rhoi ar y rhestr fer gan y Pwyllgor, mae yna nawr gyfle i’r cyhoedd bleidleisio am y ddeiseb sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl yng Nghymru. 

Enwebodd aelodau’r Pwyllgor ystod eang o ddeisebau i nodi’r amrywiaeth o bynciau y mae pobl Cymru wedi bod yn ymgyrchu drostynt yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Ar ôl i’r gystadleuaeth ddod i ben ar 29 Awst, bydd crëwr y ddeiseb fuddugol yn cael ei wahodd i’r Senedd i gwrdd â’r Dirprwy Lywydd, David Rees AS. 

Roedd y pum deiseb ar y rhestr fer yn galw am yr hyn a ganlyn:  

 

Dywedodd Jack Sargeant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau, Heddiw, rydym yn lansio cystadleuaeth Deiseb y Flwyddyn flynyddol gyntaf y Senedd i ddathlu gwaith pawb sydd wedi cyflwyno, llofnodi, rhannu a chefnogi deiseb dros y flwyddyn ddiwethaf.   

“Mae hefyd yn ymwneud â hyrwyddo’r broses ddeisebu y byddwn yn annog pawb i ystyried ymgysylltu â hi. Fel y gwelwch o’r deisebau sydd wedi’u henwebu, mae ymgyrch angerddol yn gallu cael effaith wirioneddol ar fywydau trigolion Cymru.  

“Rwy’n gadeirydd ar bwyllgor y bobl, gan ei fod yn perthyn i bawb yng Nghymru, ac mae’r pwyllgor yn cael ei gyfarwyddo’n uniongyrchol gan y bobl drwy’r broses ddeisebau.   

“Hoffwn ddiolch nid yn unig i’r rhai sydd wedi’u henwebu, ond i bawb sydd wedi ymgysylltu â'r broses ddeisebau. Pob lwc i bawb sydd wedi’u henwebu a chofiwch bleidleisio.”

 

Pleidleisiwch Nawr