Deiseb y Flwyddyn 2022

Sut allwch chi wneud newid parhaol yng Nghymru?

Gall dechrau deiseb newid bywydau pobl yn eich cymuned, a ledled Cymru.

Mae pum deiseb wedi'u henwebu ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022. Beth am ddod i wybod rhagor amdanynt cyn bwrw pleidlais.

Mae'r bleidlais yn cau ar 29 Awst, gyda'ch dewis yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.

 

Deisebau a enwebwyd

Enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cewch glywed sut y defnyddiodd y pum enwebiad ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 eu lleisiau i wneud newid parhaol.


Llwyfan i’ch llais

A oes mater yr hoffech ei godi i'r Senedd?

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yw llofnodi neu ddechrau deiseb.

Mae pob deiseb gyda mwy na 250 o lofnodion yn cael ei thrafod yn y Pwyllgor Deisebau.

Os bydd deiseb yn cael 10,000 o lofnodion bydd yn cael ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd.

 


Hyderaf y bydd Deiseb y Flwyddyn 2022 yn ysbrydoli eraill i wybod bod yna fodd o roi llwyfan i’ch materion wrth galon democratiaeth Cymru – y bydd eich Senedd yn gwrando ar eich pryderon, ac yn trafod y materion sydd o bwys i chi.


Jack Sargeant AS

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

 

Rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor Deisebau

Pleidleisio

Bwrw eich pleidlais

Pa ddeiseb, yn eich barn chi, sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl Cymru?

Rydych wedi clywed am y pum deiseb a enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 a’r modd y gwnaethant ddefnyddio eu llais i wneud newid parhaol.

Ewch ati’n awr i fwrw eich pleidlais ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022.

Mae'r bleidlais yn cau ar 29 Awst, gyda'ch dewis yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.