Deiseb y Flwyddyn 2022

Sut allwch chi wneud newid parhaol yng Nghymru?

Gall dechrau deiseb newid bywydau pobl yn eich cymuned, a ledled Cymru.

Cafodd pum deiseb eu henwebu ar gyfer deiseb deiseb y Flwyddyn 2022, a phleidleisio gan y cyhoedd. Y Ddeiseb a dderbynodd y nifer fwyaf o bleidleisiau oedd: Cymorth profedigaeth!

Llongyfarchiadau mawr i Rhian Mannings a'i cyflwynodd ac arweiniodd yr ymgyrch.

Dysgwch fwy am bob un o'r deisebau a enwebwyd isod.

Daeth y bleidlais i ben ar 29 Awst, gyda'r canlyniad yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.

Deisebau a enwebwyd

Enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cewch glywed sut y defnyddiodd y pum enwebiad ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 eu lleisiau i wneud newid parhaol.


Llwyfan i’ch llais

A oes mater yr hoffech ei godi i'r Senedd?

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yw llofnodi neu ddechrau deiseb.

Mae pob deiseb gyda mwy na 250 o lofnodion yn cael ei thrafod yn y Pwyllgor Deisebau.

Os bydd deiseb yn cael 10,000 o lofnodion bydd yn cael ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd.

 


Hyderaf y bydd Deiseb y Flwyddyn 2022 yn ysbrydoli eraill i wybod bod yna fodd o roi llwyfan i’ch materion wrth galon democratiaeth Cymru – y bydd eich Senedd yn gwrando ar eich pryderon, ac yn trafod y materion sydd o bwys i chi.


Jack Sargeant AS

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

 

Rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor Deisebau