Y Pwyllgor Deisebau

Mae'r Pwyllgor Deisebau yn ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a dderbynnir gan y Senedd. Gellir llofnodi a chyflwyno deisebau trwy'r safle Deisebau.

Get involved with petitions

Deisebau yw un o’r ffyrdd mwyaf uniongyrchol o awgrymu sut y gellir newid rhywbeth. Follow our guidance on how to get involved with Petitions. This covers:

  • creu deiseb;
  • sut mae deisebau’n gweithio;
  • the role of the Petitions Committee; and
  • safonau ar gyfer deisebau.
Canllawiau ar gymryd rhan yn y broses Ddeisebau chevron_right

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Senedd y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Senedd. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

Aelodau'r Pwyllgor