SENEDD@ABERTAWE

Cyhoeddwyd 01/10/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/10/2015

Baner Senedd@Abertawe

Mae’r Cynulliad yn dod i Abertawe!

 

Unwaith eto, bydd y Cynulliad yn mynd ar daith ac yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau wythnos o hyd mewn lleoliadau ar draws y ddinas.

Os ydych yn mynd i fod yn Abertawe rhwng 12 a 16 Hydref, dewch draw i’n gweld. Rydym eisiau siarad â chymaint o bobl ag y gallwn am sut y gallant gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad a newid eu cymunedau.

Dewch draw os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu syniadau, neu eich bod am wybod sut mae'r Cynulliad yn gweithio ar gyfer Cymru gyfan, ac ar eich cyfer chi.    

Mae sôn am ein digwyddiadau ar dudalen Facebook Cynulliad Cenedlaethol Cymru, neu dilynwch #SeneddAbertawe ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Yr amserlen ar gyfer yr wythnos fydd:


Dydd Llun 12 Hydref

 

Dydd Mawrth 13 Hydref


Dydd Mercher 14 Hydref


Dydd Iau 15 Hydref

 

Dydd Gwener 16 Hydref

 

 Lawrlwytho Rhaglen Senedd@Abertawe (PDF, 240KB)

 


I ddysgu mwy neu i ddod i unrhyw un o’n digwyddiadau, ffoniwch linell gyswllt y Cynulliad ar 0300 200 6565 neu e-bostiwch cysylltu@cynulliad.cymru

 

Senedd@Abertawe

Yn dod â'r Cynulliad atoch chi.

12 - 16 Hydref 2015 

 Senedd@Abertawe

#SeneddAbertawe