Etholiadau a Phleidleisio

Mae dy lais yn cyfrif. Bob tro mae etholiad neu refferendwm yn cael ei gynnal yng Nghymru, mae'n gyfle i ti ddefnyddio dy lais a dweud dy ddweud, i lunio dyfodol Cymru.

Pleidleisio

Eich Pleidlais

Os wyt ti’n 16 oed neu'n hŷn, defnyddia dy lais i lunio dyfodol Cymru trwy bleidleisio yn etholiad y Senedd ac etholiadau lleol yng Nghymru.

Dysgwch am sut i gofrestru i bleidleisio ac am y gwahanol ddulliau o bleidleisio, fel y gallwch gymryd rhan.

Etholiadau

Etholiadau’r Senedd

Mae pleidleisio yn etholiad y Senedd yn gyfle i ti ddweud dy ddweud am bwy rwyt ti eisiau i dy gynrychioli di a dy gymuned yn y Senedd.

Gall eich pleidlais ddylanwadu ar bwy fydd yn gofalu am y pwerau sydd gan y Senedd, a Llywodraeth Cymru, i lywio bywyd yng Nghymru.

Etholiadau’r Senedd

Canlyniadau’r etholiad

Canlyniadau Etholiadau’r Senedd

Chwilio am ganlyniadau etholiadau blaenorol y Senedd?

Yma gallwch weld holl ganlyniadau blaenorol etholiadau etholaethol a rhanbarthol ac is-etholiadau yng Nghymru ers 1999.

Gweld canlyniadau etholiadau