Mae gweithgareddau ysgolion cynradd yn cysylltu â’r cwricwlwm

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Mae ein holl weithgareddau fel rhan o’ch ymweliad â’r Senedd yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru. Dewch i wybod mwy am y cysylltiadau yn ein sesiynau.

Pe bawn i’n Aelod o’r Senedd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Gweithgaredd 1

Bydd y disgyblion yn chwarae rôl fel Aelodau o’r Senedd. Bydd pob un yn cael amserlen ac yn defnyddio i-pads ac adnoddau i gwblhau cyfres o heriau trwy gydol eu dydd.

 

Gweithgaredd 2

Fy Nghyfraith Newydd neu Gwis Kahoot

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod mater wedi’i ddewiso’r pynciau hyn:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gall ysgolion hefyd ofyn i drafod pwnc o’u dewis.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Mae’r pŵer yn eich dwylo chi

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Beth yw dinesydd moesegol, gwybodus, gweithredol? Bydd disgyblion yn trafod sut y gallant sicrhau bod eu llais yn cael eu clywed ac yn ymchwilio i ddeisebau cyfredol gan ddefnyddio iPads. Yna byddant yn cynllunio eu hymgyrch eu hunain.

Gallaf ddeall canlyniadau fy ngweithredoedd a gweithredoedd pobl eraill, a sut maen nhw’n effeithio ar faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod mater wedi’i ddewiso’r pynciau hyn:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Llesiant
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gall ysgolion hefyd ofyn i drafod pwnc o’u dewis.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Ein Senedd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Cwis y Senedd

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc o’r rhestr hon:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Bydd y disgyblion yn arsylwi Cyfarfod Llawn.

Mae’r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a bywydau eraill.

 

Ymweliad gan Senedd Ysgol neu Gyngor Ysgol Gynradd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Gweithgaredd 1

Bydd Cynghorwyr Ysgol yn dysgu am strwythur, rôl a phwerau’r Senedd a sut mae’r Senedd wedi cael effaith ar eu bywydau.

Gweithgaredd 2

Bydd y cynghorwyr yn chwarae rôl fel un o bwyllgorau’r Senedd

 1. Y Pwyllgor Newid Hinsawdd ac Amgylchedd
 2. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
 3. Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
 4. Y Pwyllgor Trafnidiaeth

Bydd pob Pwyllgor yn trafod mater ac yn creu map meddwl o sut y byddant yn ymchwilio i’r mater. Byddant yn trafod eu hargymhellion mewn Cyfarfod Llawn yn y siambr drafod wreiddiol.

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Gallaf ddefnyddio tystiolaeth wyddonol a thechnolegol i lywio fy marn fy hun.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.