Bagloriaeth Cymru

Cyhoeddwyd 07/12/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Myfyrwyr Bagloriaeth Cymru

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Rydym yn cynnig ein rhaglen ymweliadau addysgol ar gyfer grwpiau Bagloriaeth Cymru ar bob lefel.

Gall ysgolion a cholegau hefyd logi Siambr Hywel i drefnu eich Cynhadledd Heriau Byd-eang eich hun.

Bydd dysgwyr yn ymchwilio i fater, yn ystyried dadleuon gwahanol ac yn cyfleu eu safbwynt personol eu hunain drwy drefnu dadl mewn cynhadledd yn Siambr Hywel, sef y siambr drafod yn y Senedd sydd wedi’i neilltuo i bobl ifanc.

Briffiau Her y Gymuned

Ar gyfer ein holl Friffiau Her y Gymuned ewch i wefan CBAC.

 

Rhagor o wybodaeth

I gael gwybod mwy, cysylltwch â thîm Addysg y Senedd.

Cysylltwch â ni