Ymweld â’r Tim Addysg

Cyhoeddwyd 07/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/11/2021   |   Amser darllen munudau

Rhaglenni

Mae gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd yn darparu rhaglenni addysg sydd wedi'u teilwra'n rhad ac am ddim i ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid sy'n ymweld ag ystâd y Senedd ym Mae Caerdydd.

Ein nod yw cynnwys pobl ifanc yng ngwaith y Senedd a'u hannog i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd.

Ymweld â ni ym Mae Caerdydd

Dyma eich opsiynnau ar gyfer ymweld â Siambr Hywel a'r Senedd.

Ymweld â chi

Rydym yn cynnig rhaglenni allgymorth mewn ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ledled Cymru.

Trefnu

I drefnu eich ymweliad, neu ofyn i ni ddod atoch e-bostiwch cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.