Gorymdaith Lusernau a Digwyddiad Carolau

Cyhoeddwyd 21/11/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/12/2023   |   Amser darllen munudau

Manylion y Digwyddiad:

Dyddiad: 12 Rhagfyr 2023

Amseroedd: 17.30 - 18.30

Lleoliad: Y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am Ddim

 

Ynglŷn â'r Digwyddiad Hwn

Ymunwch â’r Senedd a Chanolfan y Mileniwm am noson o gerddoriaeth a hwyl yr ŵyl!

 

Uchafbwyntiau Digwyddiadau

 

Parêd llusernau:

Am 17:30 bydd pethau’n dechrau gyda pharêd o lusernau dan arweiniad Cymdeithas Celfyddydau a Diwylliant Butetown. Dewch i fwynhau goleuni’r llusernau, a fydd yn gosod y llwyfan ar gyfer taith drwy’r basn hirgrwn hyd at yr Eglwys Norwyaidd ac yn ôl i risiau’r Senedd.

 

Perfformiad newydd gan Gymdeithas Celfyddydau a Diwylliant Butetown:

Profwch greadigrwydd Cymdeithas Celfyddydau a Diwylliant Butetown wrth iddynt gyflwyno perfformiad newydd sbon sydd wedi’i greu yn arbennig ar gyfer y digwyddiad cofiadwy hwn.

"Bydd perfformiad y parêd yn cael ei ysbrydoli gan bantomeim masgiau Junkanoo o Jamaica, sydd yn ei dro wedi cael ei ddylanwadu gan draddodiadau o Orllewin Affrica ac Ewrop. Er enghraifft, mae Junkanoo yn cynnwys cymeriadau fel 'Horsehead,' sy’n atgoffa rhywun o draddodiad y Fari Lwyd yng Nghymru. Bydd yn cynnwys 12 o ddawnswyr, chwaraewyr drymiau a cherddorion eraill, pob un ohonynt wedi’u gwisgo mewn gwisgoedd a gomisiynwyd o’r newydd ar gyfer y perfformiad.”

 

Carolau a pherfformiadau:

Ar ôl dychwelyd i risiau’r Senedd, byddwn yn cael ein croesawu gan y Llywydd ar gyfer dathliad twymgalon. Gyda charolau a pherfformiadau trawiadol gan Pantasia Steel Pans a myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

 

Ymunwch â ni mewn dathliad gaeafol

Profwch hud a lledrith y gaeaf gyda ni. Does dim angen i chi archebu lle – dewch yn llu i rannu dathliadau’r ŵyl.

 

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â Chanolfan y Mileniwm.

 Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am y digwyddiad hwn, mae croeso i chi gysylltu â ni.