08/07/2016 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 04/07/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/07/2016

​Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 1 Gorffennaf 2016 i'w hateb ar 8 Gorffennaf 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam mae'r Contractwyr sy'n gweithio ar ffordd osgoi y Drenewydd yn dweud, mewn newyddion diweddar, mai'r dyddiad cau ar gyfer y cynllun yw mis Mawrth 2019, er mai dyddiad Llywodraeth Cymru yw tua diwedd 2018? (WAQ70585)

Derbyniwyd ateb ar 7 Gorffennaf 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): The construction of Newtown bypass is programmed to be complete towards the end of 2018 even though the contractual completion date is March 2019.

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr o ddigwyddiadau y mae'r Uned Digwyddiadau Mawr yn buddsoddi ynddynt yn 2016 a 2017, a beth yw'r gwariant ym mhob achos? (WAQ70587)

Derbyniwyd ateb ar 5 Gorffennaf 2016

Ken Skates: The Major Events Unit are supporting 35 events in 2016/2017 across Wales, of which 19 are cultural and 16 sports events. The total budget is £3.918m.
To date, in 2017/18 13 pan-Wales events have been granted funding from an indicative budget of £3.918m.
I will write to you regarding the individual events in due course.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyflwyno CCTV mewn lladd-dai yng Nghymru? (WAQ70586)

Derbyniwyd ateb ar 7 Gorffennaf 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): Animal welfare is a priority of the Welsh Government, in line with the Wales Animal Health and Welfare Framework document which was launched in July 2014. The Wales Animal Health and Framework Group Implementation Plan for 2016/17 will be published later this summer.
My predecessor, Rebecca Evans AM, the Deputy Minister for Farming and Food, instructed a Safeguarding Animal Welfare at Slaughter Task and Finish Group to investigate the welfare of animals in slaughterhouses and the potential role of CCTV. This Group comprises Welsh Food Business Operators, industry representative bodies, senior veterinary officers and senior policy officers and will be reporting their findings to me soon.
The Welsh Government fully supports the use of CCTV in slaughterhouses as part of a planned and implemented approach to safeguarding animal health and welfare.
Many slaughterhouses now choose to install CCTV systems as part of a welfare management system. All of the major slaughterhouses in Wales and all those supplying supermarkets have systems in place.
I will continue to work closely with industry on this matter and will await the report from the Task and Finish Group before considering whether I need to take further action.