Cynnig 002 - Darren Millar AC

Cyhoeddwyd 13/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/09/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r canlynol yn gynnig ar gyfer Bil Aelod a gyflwynwyd yn ystod y Chweched Senedd:

Aelod sy'n Cynnig:

Darren Millar AS

Teitl y Bil Arfaethedig:

Bil Cofebion Milwrol (Cymru)

Amcanion Polisi y Bil:

Anrhydeddu cyfraniad ac aberth y rhai yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu yn ein lluoedd arfog drwy wella’r ffordd y caiff cofebion rhyfel a chofebion milwrol eraill ledled Cymru eu diogelu, eu cynnal a’u cadw a thrwy wella eu hygyrchedd.Anrhydeddu cyfraniad ac aberth y rhai yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu yn ein lluoedd arfog drwy wella’r ffordd y caiff cofebion rhyfel a chofebion milwrol eraill ledled Cymru eu diogelu, eu cynnal a’u cadw a thrwy wella eu hygyrchedd.