Mark Isherwood

Mark Isherwood

Datblygu'r Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru)

Cyhoeddwyd 14/05/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 31/05/2024   |   Amser darllen munudau

  • Enillydd y balot: Mark Isherwood AS, Cynnig 033, Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru)

O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Senedd i gyflwyno Bil.

Rhaid i Aelod ddarparu "gwybodaeth cyn y balot" yn nodi bwriad y Bil arfaethedig.

Os bydd y Senedd yn cytuno i gyflwyno Bil o'r fath, gall enillydd y Balot ymgynghori ar ei gynigion cyn cyflwyno'r Bil yn ffurfiol.

Prif Gerrig Milltir Manylion

Dyddiad y balot

 24 Ebrill 2024

Dadl lle bydd y Senedd yn trafod cyflwyno Bil i roi effaith i’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol

 

Memorandwm Esboniadol i'r cynnig a gyflwynwyd ar 31 Mai 2024