Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd

Daeth Ei Mawrhydi y Frenhines a'u Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw i ymuno ag Aelodau o’r Senedd a gwesteion i nodi Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd.

Gwylio Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd


Beth fydd yn digwydd ar y diwrnod?

Amserlen yr Agoriad Swyddogol.

Gallwch weld yr amserlen lawr ar gyfer agoriad swyddogol chweched sesiwn y Senedd.

Gweler yr amserlen lawn

Pam ydym yn cynnal agoriad swyddogol?

Agorodd y Frenhines Gynulliad Cenedlaethol cyntaf Cymru ym 1999, gan agor pob sesiwn ar ôl yr etholiadau yng Nghymru ers hynny.

Hefyd, ymwelodd y Frenhines â’r Cynulliad yn 2006 i agor adeilad newydd y Senedd ar Ddydd Gwyl Dewi.

Fel arfer, caiff yr agoriad swyddogol ei gynnal yn fuan ar ôl etholiad, ond mae’r digwyddiad hwn wedi’i oedi eleni oherwydd cyfyngiadau yn sgil y coronafeirws.

Y Senedd, Bae Caerdydd

Perfformiadau

Cyfranwyr

Mwynhewch berfformiadau rhagorol gan gerddorion, dawnswyr, cantorion ac artistiaid o bob cwr o Gymru.

Alis Huws

Mae Alis Huws, Telynores Swyddogol Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, yn gerddor unigol, cerddorfaol a siambr llawrydd. Mae hi wedi perfformio ar gyfer y Teulu Brenhinol ar nifer o achlysuron, ac wedi teithio’n eang, gan berfformio yn Ewrop, y Dwyrain Pell, Rwsia a Siapan.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

O neuaddau tref a gofodau cymunedol yng Nghymru i lwyfannau a gwyliau Rhyngwladol, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn creu perfformiadau dawns i bob math o bobl ym mhob math o lefydd. Maent yn dawnsio dan do, y tu allan ac ar-lein.

Cwmni Theatr Hijinx

Mae Hijinx yn gwmni theatr proffesiynol sy’n gweithio i arloesi, creu a hyrwyddo cyfleoedd i actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth lunio cynyrchiadau rhagorol.

Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Nod Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yw dwyn sylw cynulleidfa mor eang â phosibl at bŵer, drama ac emosiwn pur opera, gan sicrhau bod byd opera yn agored i bawb.

Zillah Bowes

Mae Zillah Bowes yn artist amlddisgyblaeth sy’n creu darnau o waith ym meysydd ffilm, ffotograffiaeth a barddoniaeth. Mae ei gwaith wedi cael ei ddangos ledled y byd ar sawl llwyfan, yn cynnwys sinema, teledu, ar-lein ac mewn galerïau.

Tân Cerdd

Tân Cerdd yn perfformio ‘Ymuno’, a gyfansoddwyd yn arbennig gan Lily Beau ac Eadyth Crawford i nodi’r Agoriad Swyddogol.

Dathlu Cymru

Gwawr / Dawn

Mae’r artist Zillah Bowes wedi creu gwaith celf newydd ar gyfer yr Agoriad Swyddogol.

Mae’n cynnwys ffotograffau o bobl o bob cwr o Gymru, ynghyd â thirluniau a dynnwyd yn yr awyr agored cyn ar ar ôl i’r haul godi. Gan ddefnyddio golau’r wawr, mae Zillah yn nodi dechrau tymor newydd i’r Senedd yn ogystal â gobeithion a dyheadau pobl ar gyfer dyfodol Cymru wedi’r pandemig.

Bydd modd gweld ‘Gwawr’ ar-lein ar ddiwrnod yr Agoriad Swyddogol.

Gwylio Gwawr / Dawn
Gwraig ifanc yn sefyll mewn stryd

Hyrwyddwyr Cymunedol

Yn ystod y pandemig, mae nifer o bobl ledled Cymru wedi gwneud pethau eithriadol i sicrhau diogelwch a llesiant ein cymunedau.

Ar ddiwedd 2020, enwebodd Aelodau’r Bumed Senedd hyrwyddwyr o’u hetholaethau neu ranbarthau yr oeddent o’r farn eu bod yn haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith caled a’u hymrwymiad.

Cwrdd â'r Hyrwyddwyr Cymunedol