Mannau digwyddiadau Tŷ Hywel

Cyhoeddwyd 20/08/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/09/2020   |   Amser darllen munudau

Siambr Hywel yw hen siambr trafod y Senedd. Mae'n lleoliad unigryw i gynnal digwyddiadau yn Nhŷ Hywel. Mae wedi'i henwi ar ôl Hywel Dda, a wnaeth y cyfreithiau cyntaf ar gyfer Cymru yn y ddegfed ganrif. Ers i adeilad y Senedd agor yn 2006, mae Siambr Hywel wedi'i hadnewyddu a'i hail-agor fel siambr drafod bwrpasol ar gyfer pobl ifanc ac fel canolfan dysgu ryngweithiol. Siambr Hywel oedd y cyntaf o'i fath yn Ewrop. Ers ei lansiad yn 2009, mae wedi bod yn lleoliad poblogaidd ar gyfer addysgu, cynadleddau a darlithoedd.


Delfrydol ar gyfer:

  • Cynadleddau;
  • Darlithoedd.

Capasiti:

Fel darlithfa: 60
Mae'r ystafell yn gallu dal: 100

Cyfleustaerau:

  • Ar ffurf Siambr drafod, gyda lle i 60 o gynrychiolwyr a pump o banelwyr;
  • Darllenfa â meicroffon;
  • Taflunydd a sgrin;
  • Dwy sgrin teledau;
  • Gliniadur;
  • System sain integredig, syn'n cynnwys microffon ar gyfer pob person;
  • System bleidleision integredig;
  • System gyfieithu.

Mae Siambr Hywel ar gael fel lleoliad i ddigwyddiadau:

Dydd Llun a Dydd Gwener 09:30 –16:30
O Ddydd Mawrth i Ddydd Iau 17:30 –20:00

Mynediad

Mae Siambr Hywel yn gwbl hygyrch.