Y Senedd, Bae Caerdydd

Y Senedd, Bae Caerdydd

Mannau digwyddiadau y Senedd

Cyhoeddwyd 01/09/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/09/2022   |   Amser darllen munudau

Gellir cynnal digwyddiadau yn y Neuadd a’r Oriel. Mae’r ddwy lefel ar agor i’r cyhoedd yn ystod y dydd; maent felly yn lleoliadau gwych ar gyfer cynnal digwyddiadau sy’n targedu’r cyhoedd. Dim ond fin nos ac ar ôl i’r Cyfarfod Llawn orffen y gellir cynnal digwyddiadau ar gyfer gwesteion a wahoddwyd. Bryd hynny, mae’r Neuadd a’r Oriel yn lleoliadau gwych ar gyfer eich digwyddiad neu lansiad.

Mae’r Neuadd yn lleoliad perffaith ar gyfer adloniant, ac o’r Oriel ceir golygfeydd gwych dros Fae Caerdydd, sef y cefndir perffaith i areithiau.

Lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal:

  • Derbyniadau;
  • Digwyddiadau rhyngweithio;
  • Stondinau gwybodaeth;

Cyfleusterau:

System ar gyfer traddodi areithiau;
Tair sgrîn symudol, gellir eu defnyddio â gliniadur.

Gellir cynnal digwyddiadau yn y Senedd:

Dydd Llun a Dydd Gwener 09:30 –16:30
O Ddydd Mawrth i Ddydd Iau 08:00 –20:00

Mynediad

Mae pob llawr yn y Senedd yn gwbl hygyrch.

 

Y Neuadd

Capasiti y Neuadd:

Cynllun seddi theatr: 140
Cynllun seddi cabaret (byrddau crwn): 130 (dim ond yn cael ei gynnig mewn amgylchiadau eithriadol)
Yn sefyll: 160

Y gofod sydd ar gael yn y Neuadd:

15 x 9 metr

Sylwch fod yr holl capasiti a ddangosir yn seiliedig ar y dodrefn lleiaf posibl yn yr ystafell. Gall y capasiti amrywio yn dibynnu ar weithgareddau eraill y Senedd.

 

Yr Oriel

Capasiti yr Oriel:

Cynllun seddi theatr: 25
Yn sefyll: 120

Y gofod sydd ar gael yn yr Oriel:

9 x 6 metr

Sylwch fod yr holl capasiti a ddangosir yn seiliedig ar y dodrefn lleiaf posibl yn yr ystafell. Gall y capasiti amrywio yn dibynnu ar weithgareddau eraill y Senedd.