Mae gan y Senedd Ystâd ffisegol ym Mae Caerdydd, yn ogystal â swyddfa barhaol yng Ngogledd Cymru. Hefyd, mae gan Aelodau o'r Senedd hawl i swyddfa yn eu hetholaeth neu eu rhanbarth. Mae manylion am y rhain i'w gweld ar dudalen proffil yr Aelod perthnasol.

Ty allan y Senedd

Nid dim ond adeilad i’r Aelodau yw'r Senedd, eich adeilad chi ydyw.

Dyma brif adeilad cyhoeddus Senedd Cymru, prif ganolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae’n adeilad agored – gallwch gerdded i mewn iddo, cael paned o goffi yn yr Oriel ar y lefel uwch, a mynd i'r orielau cyhoeddus o'r Neuadd ar y lefel ganol. Nid dim ond ymwelwyr sy'n dod i weld y Senedd a'i mwynhau – bu perfformwyr, cantorion, arddangosfeydd a phob math o weithgareddau yma, gan ei fod yn adeilad cyhoeddus.

Statws presennol

Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Crwydro eich Senedd