Mae’r Pierhead yn fan cyfarfod unigryw i bobl Cymru ac yn darparu ar gyfer ymwelwyr, digwyddiadau a chynadleddau.Mae’n lle i fynegi barn a rhoi llais i faterion sydd o bwys i chi fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau. Wedi’i godi ym 1897, death yr adeilad rhestredig Gradd I hwn yn bencadlys Cwmni Rheilffordd Caerdydd ar ôl i swyddfeydd Cwmni Doc Bute gael eu difrodi mewn tân ym 1892.

Pethau i'w Gwneud