Y Pwyllgor Deisebau

Mae gan y Pwyllgor bum Aelod sy'n dod o'r gwahanol grwpiau plaid sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jack Sargeant AS.

Gweithgaredd pwyllgor diweddaraf

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Aelodau'r Pwyllgor