Cynnig 029 - Sam Rowlands AS

Cyhoeddwyd 11/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/07/2022   |   Amser darllen munudau

Mae'r canlynol yn gynnig ar gyfer Bil Aelod a gyflwynwyd yn ystod y Chweched Senedd:

Aelod sy'n Cynnig:

Sam Rowlands AS

Teitl y Bil Arfaethedig:

Bil Addysg Awyr Agored (Cymru)

Amcanion Polisi y Bil:

Diben y bil hwn yw rhoi rhwymedigaeth statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau y rhoddir cyfle i bobl ifanc gael profiad o addysg breswyl yn yr awyr agored.

Byddai'r Bil arfaethedig yn ceisio ei gwneud yn ddyletswydd statudol i ddarparu cyllid i ysgolion sy'n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol a rhai sy'n cael cymorth grant yng Nghymru er mwyn sicrhau y rhoddir cyfle i bobl ifanc gael o leiaf wythnos o addysg awyr agored breswyl rywbryd yn ystod eu blynyddoedd ysgol.

Y bwriad yw rhoi’r rhwymedigaeth statudol i sicrhau bod addysg awyr agored breswyl yn cael ei darparu ar y rhai sy'n gyfrifol am drefnu'r ddarpariaeth, e.e. awdurdodau addysg a rheolwyr ysgolion sy’n cael cymorth grant.