Cynnig 036 - Adam Price AS

Cyhoeddwyd 06/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/10/2023   |   Amser darllen munudau

Mae'r canlynol yn gynnig ar gyfer Bil Aelod a gyflwynwyd yn ystod y Chweched Senedd:

Aelod sy'n Cynnig:

Adam Price AS

Teitl y Bil Arfaethedig:

Bil Gwahardd Dichell (Senedd)

Amcanion Polisi y Bil:

Bil i greu sancsiynau mewn perthynas â chyhoeddi datganiadau ffug neu gamarweiniol gan Aelodau o’r Senedd; ac at ddibenion cysylltiedig.