Cynnig 044 - Adam Price AS

Cyhoeddwyd 06/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/04/2024   |   Amser darllen munudau

Mae'r canlynol yn gynnig ar gyfer Bil Aelod a gyflwynwyd yn ystod y Chweched Senedd:

Aelod sy'n Cynnig:

Adam Price AS

Teitl y Bil Arfaethedig:

Bil Democratiaeth (Cymru)

Amcanion Polisi y Bil:

Bil i wella iechyd democrataidd a hybu arloesedd democrataidd, i gynyddu ymddiriedaeth a chyfranogiad y cyhoedd mewn gwleidyddiaeth a chryfhau atebolrwydd cynrychiolwyr etholedig.