Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle

Cyhoeddwyd 01/04/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/02/2022   |   Amser darllen munudau

Mae ein  Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle yn ein helpu i hyrwyddo cydraddoldeb, meithrin cysylltiadau da a dileu gwahaniaethu mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys rhoi cyngor ar faterion yn ymwneud ag amrywiaeth, cynhwysiant a chydraddoldeb ac asesu effaith polisïau i sicrhau eu bod yn deg ac yn gynhwysol.