Iechyd, Diogelwch a Llesant

Cyhoeddwyd 24/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/02/2023   |   Amser darllen munudau

Iechyd, Diogelwch a Llesant

O dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974, mae gan y Comisiwn ddyletswydd gofal tuag at weithwyr ac eraill, gan gynnwys aelodau o'r cyhoedd.

Rhaid i'r Comisiwn sicrhau, i'r graddau y bo'n rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles yr holl weithwyr yn y gwaith.

At hynny, rhaid i bob gweithiwr wneud y canlynol tra yn y gwaith:

  • cymryd gofal rhesymol ar gyfer eu hiechyd a diogelwch eu hunain, ac eraill y gall eu gweithredoedd neu eu gweithredoedd yn y gwaith effeithio arnynt;
  • cydweithredu â'u cyflogwr yn ôl yr angen i alluogi'r cyflogwr i gydymffurfio â'i ddyletswyddau ei hun.

Mae'r polisi hwn yn amlinellu datganiad o fwriad gan y Prif Weithredwr, cyfrifoldebau'r Comisiwn gyfan o ran iechyd, diogelwch a lles, a threfniadau ar gyfer peryglon penodol.