Polisi Iechyd a Diogelwch

Cyhoeddwyd 24/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae'r polisi hwn yn amlinellu ymrwymiad y Senedd i ddiogelwch iechyd a lles pob aelod o staff, Aelodau'r Senedd, staff cymorth yr Aelodau, contractwyr a'r holl bobl sy'n ymweld ag ystâd y Senedd.

Mae diogelwch yn hollbwysig i’r Senedd, a hynny er mwyn sicrhau y caiff ein holl waith ei wneud gan roi ystyriaeth lawn i iechyd a diogelwch personol, a chan fod yn ystyriol o bobl eraill.


O dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a'r Rheoliad Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999, mae'n ofynnol i'r Senedd gael Polisi Iechyd a Diogelwch.
Gweler hefyd y Datganiad o Fwriad ynghylch Iechyd a Diogelwch.