Strategaeth Comisiwn y Senedd 2016 – 2021

Cyhoeddwyd 22/10/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/11/2020   |   Amser darllen munudau

Bwriedir i strategaeth y Comisiwn adeiladu ar lwyddiant yr hyn a gyflawnodd yn y Pedwerydd Cynulliad a’r trywydd a gymerwyd ganddo bryd hynny.

Bydd y strategaeth:

  • yn rhoi cyfeiriad strategol i’r Prif Weithredwr, a thrwyddi hi i staff y Comisiwn, ac o hynny y bydd yr holl waith cynllunio a chyflawni yn tarddu;
  • yn sail ar gyfer strategaeth gyllidebol y Comisiwn;
  • yn galluogi’r Comisiwn i gyfleu ei flaenoriaethau ac ennyn dealltwriaeth a chefnogaeth ar gyfer y blaenoriaethau gan holl Aelodau’r Senedd;
  • cyfathrebu gwaith y Comisiwn yn allanol; a
  • bod yn sail ar gyfer barnu perfformiad a gwariant y Comisiwn.

Pan ddefnyddir y gair Cynulliad yn Strategaeth Comisiwn y Senedd ar gyfer 2016-21, gellir cymryd ei fod yn golygu’r Senedd neu Welsh Parliament  (mae'r ddogfen hon i raddau helaeth yn cyfeirio at y cyfnod cyn 6 Mai 2020 pan newidiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei enw).

 

Strategaeth Comisiwn y Senedd 2016 – 2021