Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Jocelyn Davies AC

Profile image for Jocelyn Davies AC

Plaid: Plaid Cymru

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

 

Roedd Jocelyn Davies yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Magwyd Jocelyn yn Nhrecelyn yng Ngwent ac mae ganddi bartner a thri o blant. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Ramadeg Trecelyn a Choleg Trydyddol Gwent cyn mynd ymlaen i astudio’r gyfraith yng Ngholeg Harris-Manchester, Prifysgol Rhydychen.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Yn ystod y Trydydd Cynulliad, Jocelyn oedd Dirprwy Weinidog Plaid Cymru dros Dai ac Adfywio.

 

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys materion cyfansoddiadol, anghenion addysgol arbennig a thai.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help