Mae’r Pŵer yn Eich Dwylo Chi

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Disgyblion ysgolion cynradd

Hyd: 2 awr

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd dysgwyr yn archwilio gwaith gwahanol weithredwyr ac yn meddwl am yr hyn sy'n gwneud dinesydd gweithredol.

Cyn ymchwilio i ddeisebau presennol y Senedd a chreu a thrafod eu hymgyrchoedd eu hunain. Yna, byddant yn trafod mater a fydd yn effeithio arnyn nhw, ar eu cymuned ac ar Gymru.

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich diwrnod gyda thaith o amgylch y Senedd, cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ein canolfan addysg - Siambr Hywel.

Siambr Hywel

Bydd y disgyblion yn trafod mater wedi’i ddewiso’r pynciau hyn:

  • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
  • Ffitrwydd a Lles
  • Fy Mreuddwydion
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael a threfnwch eich ymweliad heddiw.

Archebwch nawr

 


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd angen i chi fynd drwy’r broses ddiogelwch felly byddem yn cynghori pob grŵp i gyrraedd 10 munud cyn i'ch ymweliad ddechrau.
  • Os byddwch yn ymweld ar fore dydd Mawrth neu fore dydd Mercher, gallwch archebu tocynnau i wylio'r Cyfarfod Llawn sy'n dechrau am 13.30.
  • Gellir archebu ystafell ginio ar gyfer eich grŵp cyn neu ar ôl yr ymweliad.
  • Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys. Mwy am gymorthdaliadau

 


 

Sut mae'r sesiwn hon yn cysylltu â'r cwricwlwm newydd? Gweld y cysylltiadau â’r cwricwlwm