Pe bawn i’n Aelod o’r Senedd

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Disgyblion ysgolion cynradd

Hyd: 2 awr

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd y dysgwyr yn edrych ar waith Aelodau o’r Senedd trwy chwarae rôl diwrnod ym mywyd Aelod.

Bydd cyfres o heriau yn profi eu penderfyniadau a’u creadigrwydd i ddatrys problemau gwahanol faterion. Bydd y dysgwyr hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd chwarae rôl dadlau yn y siambr drafod wreiddiol.

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich diwrnod gyda thaith o amgylch y Senedd, cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ein canolfan addysg - Siambr Hywel.

Siambr Hywel

Bydd y disgyblion yn trafod mater wedi’i ddewis o’r pynciau hyn:

  • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
  • Ffitrwydd a Lles
  • Fy Mreuddwydion
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gall ysgolion hefyd ofyn i drafod pwnc o’u dewis.

Gweithdai

Bydd y disgyblion yn chwarae rôl fel Aelodau o’r Senedd. Bydd pob un yn cael amserlen ac yn defnyddio iPads ac adnoddau i gwblhau cyfres o heriau.

 

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael a threfnwch eich ymweliad heddiw.

Archebwch nawr

 


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd angen i chi fynd drwy’r broses ddiogelwch felly byddem yn cynghori pob grŵp i gyrraedd 10 munud cyn i'ch ymweliad ddechrau.
  • Os byddwch yn ymweld ar fore dydd Mawrth neu fore dydd Mercher, gallwch archebu tocynnau i wylio'r Cyfarfod Llawn sy'n dechrau am 13.30.
  • Gellir archebu ystafell ginio ar gyfer eich grŵp cyn neu ar ôl yr ymweliad.
  • Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys. Mwy am gymorthdaliadau

 


 

Sut mae'r sesiwn hon yn cysylltu â'r cwricwlwm newydd? Gweld y cysylltiadau â’r cwricwlwm